حذف FRP

تاریخ انتشار
25 مرداد 1400
تعداد بازدیدها
2985 بازدید
تعداد فروش در یک ماه گذشته
0 فروش
رایگان

لیست مدل های قابل انجام حذف FRP برای همکار با قیمت مناسب

حذف frp

 

حذف frp 

برای سرچ مدل مورد نظر از ترکیب کلیدهای ctrl f استفاده کنید.

بعضی از مدلها برای حذف اکانت گوگل FRP نیاز به باز شدن گوشی دارند .

مدلهای بروزتر که داخل این لیست نیستند را از تلگرام پشتیبانی استعلام بگیرید.

Samsung

SM-A3000, SM-A3009, SM-A300F, SM-A300FU, SM-A300G, SM-A300H, SM-A300M, SM-A300Y, SM-A300YZ, SM-A310F, SM-A310FD, SM-A310M, SM-A310MD, SM-A310N0, SM-A310Y, SM-G316HU, SM-G316H, SM-G316MY, SM-A320Y, SM-A5000, SM-A500F, SM-A500F1, SM-A500FD, SM-A500FQ, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500HQ, SM-A500K, SM-A500L, SM-A500M, SM-A500S, SM-A500W, SM-A500XZ, SM-A500Y, SM-A500YZ, SM-A5100, SM-A5108, SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510MD, SM-A510S, SM-A510Y, SM-A510YD, SM-A520F, SM-A520K, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520W, SM-A530F, SM-A530W, SM-A7000, SM-A7009, SM-A700F, SM-A700FD, SM-A700FQ, SM-A700FZ, SM-A700H, SM-A700K, SM-A700L, SM-A700M, SM-A700S, SM-A700YD, SM-A700YZ, SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710K, SM-A710L, SM-A710M, SM-A710MD, SM-A710S, SM-A710Y, SM-A720F, SM-A730F, SM-A730N, SM-A800F, SM-A800I, SM-A800IZ, SM-A800S, SM-A800YZ, SM-A810F, SM-A810FD, SM-A810S, SM-A810YZ, SM-A9000, SM-A9000K, SM-A9100, SM-A910F, SM-A910FD

SM-C111, SM-C115, SM-C1150Z, SM-C115M, SM-C5000, SM-C5010, SM-C7000, SM-C700S, SM-C7010, SM-C7100, SM-C7108, SM-C710F, SM-C9000
SM-E500F, SM-E500H, SM-E500HQ, SM-E500M, SM-E500YZ, SM-E7000, SM-E700F, SM-E700H, SM-E700M

 

SM-G150N0, SM-G150NK, SM-G150NL, SM-G150NS, SM-G155S, SM-G1600, SM-G316HU, SM-G316H, SM-G316MY, SM-G350L, SM-G350M, SM-G355H, SM-G355HN, SM-G355HQ, SM-G355M, SM-G357F, SM-G357FZ, SM-G357M, SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609, SM-G360AZ, SM-G360BT, SM-G360F, SM-G360FY, SM-G360H, SM-G360HU, SM-G360G, SM-G360GY, SM-G360M, SM-G360P, SM-G361F, SM-G361H, SM-G361HU, SM-G3812, SM-G3812B, SM-G3815, SM-G3818,

SM-G3819, SM-G386F, SM-G386T, SM-G386T1, SM-G386W, SM-G388F, SM-G389F, SM-G390F, SM-G390W, SM-G390FY, SM-G5108, SM-G5108Q, SM-G5109, SM-G5308W, SM-G5309W, SM-G530A, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530FQ, SM-G530FZ, SM-G530H, SM-G530M, SM-G530P, SM-G530Y, SM-G531BT, SM-G531F, SM-G531H, SM-G531Y, SM-G532F, SM-G532FD, SM-G532G, SM-G532M, SM-G532MT, SM-G5500, SM-G550F, SM-G550FY, SM-G550T, SM-G550T1, SM-

G550T2, SM-G5510, SM-G5700, SM-G570F, SM-G570FD, SM-G570M, SM-G570MD, SM-G570Y, SM-G6000, SM-G600F, SM-G600FY, SM-G600S, SM-G6100, SM-G610F, SM-G610FD, SM-G610FZ, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610M, SM-G610S, SM-G610Y, SM-G611FF, SM-G615F, SM-G615FU, SM-G615FN, SM-G710, SM-G7102, SM-G7105, SM-G7105L, SM-G710K, SM-G710L, SM-G710S, SM-G7200, SM-G7202, SM-G720AX, SM-G720NO, SM-G730A, SM-G730M, SM-G730W8, SM-G7508Q, SM-G7509, SM-G750A, SM-G750F, SM-G750H, SM-G800F, SM-G800I, SM-G800M, SM-G800Y, SM-G850A, SM-G850F, SM-G850FQ, SM-G850K, SM-

 

G850L, SM-G850M, SM-G850S, SM-G850T, SM-G850W, SM-G850Y, SM-G860P, SM-G870A, SM-G870D, SM-G870F, SM-G870F0, SM-G870W, SM-G890A, SM-G891A, SM-G9006V, SM-G9006W, SM-G9008V, SM-G9008W, SM-G9009D, SM-G9009W, SM-G900A, SM-G900F, SM-G900FD, SM-G900FG, SM-G900H, SM-G900I, SM-G900K, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900MD, SM-G900P, SM-G900S, SM-G900T, SM-G900T1, SM-G900T2, SM-G900T3, SM-G900V, SM-G900W8, SM-G901F, SM-G903F, SM-G903FD, SM-G903M, SM-G903W, SM-G906K, SM-G906L, SM-G906S, SM-G9105, SM-G910S, SM-G9200, SM-G9208, SM-G9209, SM-

G9200, SM-G9208, SM-G9209, SM-G920A, SM-G920AZ, SM-G920D, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920FZ, SM-G920I, SM-G920K, SM-G920L, SM-G920P, SM-G920R4, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920T1, SM-G920W8, SM-G9250, SM-G925P, SM-G925A, SM-G925F, SM-G925FQ, SM-G925I, SM-G925K, SM-G925L, SM-G925P, SM-G925S, SM-G925T, SM-G925T1, SM-G925W8, SM-G9287, SM-G9287C, SM-G928C, SM-G928F, SM-G928G, SM-G928V, SM-G928I, SM-G928K, SM-

G928L, SM-G928N0, SM-G928P, SM-G928S, SM-G928T, SM-G928W8, SM-G9308, SM-G930A, SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930P, SM-G930S, SM-G930T, SM-G930T1, SM-G930U, SM-G930V, SM-G930VL, SM-G930W8, SM-G935A, SM-G935D, SM-G935F, SM-G935FD, SM-G935J, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935P, SM-G935S, SM-G935T, SM-G935T1, SM-G935U, SM-G935V, SM-G935W8, SM-G950U, SM-G950U1, SM-G955U, SM-G955U1, SM-G9600, SM-G960U, SM-G960U1, SM-G960W, SM-G9608, SM-G9650, SM-G965F, SM-G965U, SM-G965U1, SM-G965W,

 

SM-J100F, SM-J100FN, SM-J100G, SM-J100H, SM-J100ML, SM-J100M, SM-J100MU, SM-J100MV, SM-J100VPP, SM-J100Y, SM-J105H, SM-J105B, SM-J105F, SM-J105M, SM-J105Y, SM-J106H, SM-J106F, SM-J106B, SM-J106M, SM-J110F, SM-J110H, SM-J110G, SM-J110M, SM-J111F, SM-J111M, SM-J120A, SM-J120AZ, SM-J120F, SM-J120FN, SM-J120G, SM-J120H, SM-J120M, SM-J120P, SM-J120W, SM-J120ZN, SM-J200BT, SM-J200F, SM-J200H, SM-J200G, SM-J200GU, SM-

J200M, SM-J200Y, SM-J210F, SM-J210FD, SM-J250F, SM-J250G, SM-J250M, SM-J250N, SM-J320A, SM-J320AZ, SM-J320H, SM-J320F, SM-J320FN, SM-J320G, SM-J320ZN, SM-J320M, SM-J320MU, SM-J320P, SM-J320W8, SM-J320AG, SM-J320YZ, SM-J321AZ, SM-J327P, SM-J327U, SM-J330F, SM-J330FD, SM-J330FN, SM-J330G, SM-J5007, SM-J5008, SM-J500F,SM-J500FN, SM-J500G, SM-J500H, SM-J500M, SM-J500N0, SM-J500Y, SM-J5108, SM-J510F, SM-J510FN, SM-

J510G, SM-J510H, SM-J510K, SM-J510L, SM-J510MN, SM-J510N, SM-J510S, SM-J510U, SM-J510UN, SM-J530F, SM-J530FM, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530K, SM-J530L, SM-J530Y, SM-J530YM, SM-J700F, SM-J700H, SM-J700M, SM-J701F, SM-J701FD, SM-J701M, SM-J701MT, SM-J7108, SM-J710F, SM-J710FD, SM-J710FN, SM-J710FQ, SM-J710FZ, SM-J710GN, SM-J710K, SM-J710MN, SM-J727A, SM-J727AZ, SM-J727P, SM-J730F, SM-J730FM, SM-J730G, SM-J730GM, SM-J730K

 

SM-N750, SM-N7500Q, SM-N7505, SM-N7505L, SM-N9005, SM-N900A, SM-N900L, SM-N900P, SM-N900S, SM-N900T, SM-N900V, SM-N900W8, SM-N910A, SM-N910C, SM-N910F, SM-N910G, SM-N910H, SM-N910K, SM-N910L, SM-N910P, SM-N910S, SM-N910T, SM-N910U, SM-N910V, SM-N910W8, SM-N9150, SM-N915A, SM-N915D, SM-N915F, SM-N915FY, SM-N915G, SM-N915P, SM-N915S, SM-N915T, SM-N915W8, SM-N916K, SM-N916L, SM-N916S, SM-N9200, SM-N9208, SM-N920A, SM-N920C, SM-N920CD, SM-N920F, SM-N920G, SM-N920I, SM-N920K, SM-N920L, SM-N920P, SM-N920S, SM-N920T, SM-N920V, SM-N920W8, SM-N9300, SM-N930A, SM-N930F, SM-N930FD, SM-N930K, SM-N930L, SM-N930P, SM-N930R4, SM-N930S, SM-N930T, SM-N930U, SM-N930W8, SM-N935F, SM-N9500, SM-N9508, SM-N950F, SM-N950FD, SM-N950N, SM-N950U, SM-N950U1, SM-N950W

 

SM-P350, SM-P355, SM-P355C, SM-P355M, SM-P355Y, SM-P550, SM-P555, SM-P555C, SM-P555K, SM-P555L, SM-P555M, SM-P555S, SM-P555Y, SM-P585, SM-P585M, SM-P585N, SM-P585Y, SM-P601, SM-P602, SM-P605, SM-P605M, SM-P605S, SM-P605V, SM-P607A, SM-P607T, SM-P901, SM-P902, SM-P905, SM-P905FO, SM-P905M, SM-P905V, SM-P907A, SM-P907T
SM-T111, SM-T111M, SM-T111NQ, SM-T210, SM-T211, SM-T211M, SM-T217A, SM-T217T, SM-T230, SM-T230NT, SM-T230NU, SM-T231, SM-T232, SM-T235, SM-T237P, SM-T239C, SM-T239M, SM-T280, SM-T280Q, SM-T280QZ, SM-T285, SM-T285M, SM-T285YD, SM-T287, SM-T310, SM-T311, SM-T312, SM-T315, SM-

T315T, SM-T330, SM-T331, SM-T331C, SM-T332, SM-T337A, SM-T337T, SM-T350, SM-T355, SM-T355C, SM-T355Y, SM-T357T, SM-T357W, SM-T365, SM-T365FO, SM-T365M, SM-T365Y, SM-T375S, SM-T375L, SM-T377W, SM-T377T, SM-T377P, SM-T520, SM-T525, SM-T530, SM-T530NU, SM-T531, SM-T532, SM-T533, SM-T535, SM-T560, SM-T561, SM-T561M, SM-T561Y, SM-T562, SM-T580, SM-T585, SM-T585C, SM-T715, SM-T715C, SM-T715N0, SM-T715Y, SM-T719C, SM-T719Y, SM-T805, SM-T805C, SM-T805M, SM-T805Y, SM-T807A, SM-T807J, SM-T807P, SM-T807R4, SM-T807V, SM-T810, SM-T813, SM-T815, SM-T815C,

SM-T815N0, SM-T815Y, SM-T817P, SM-T817T, SM-T817W, SM-T818T, SM-T818V, SM-T819C, SM-T819Y, SM-T820, SM-T827, SM-T827V, SM-T900, SM-T905
SM-W2014, SM-W2015, SM-W2017
SPH-G930

 

Huawei
AMN-LX2
ANE-AL00, ANE-AL00I, ANE-L01, ANE-L02, ANE-L03, ANE-L12JPZ, ANE-L21, ANE-L22, ANE-L23, ANE-L42, ANE-LK1, ANE-LX1, ANE-LX2, ANE-LX2J, ANE-LX3
AGS-L03, AGS-L09, AGS-L09V, AGS-W09, AGS2-L03, AGS2-L09
ALE-CL00, ALE-L01, ALE-L02, ALE-L03, ALE-L04, ALE-L21, ALE-L22, ALE-L52, ALE-L53, ALE-TL00, ALE-UL00
ALP-AL00, ALP-L09, ALP-L29
ANE-L01, ANE-L02, ANE-L03, ANE-L12JPZ, ANE-L21, ANE-L22, ANE-L23, ANE-L42, ANE-LK1, ANE-LX1, ANE-LX2, ANE-LX2J, ANE-LX3
ATH-AL00, ATH-TL00, ATH-TL00H, ATH-UL00, ATH-UL01, ATH-UL06
ATU-AL00, ATU-AL10, ATU-L11, ATU-L21, ATU-L22, ATU-L23, ATU-L29, ATU-L31, ATU-L42, ATU-LX1, ATU-LX3
AUM-AL20, AUM-L29, AUM-L41, AUM-TL20

 

BAC-AL00, BAC-L03, BAC-L21, BAC-L22, BAC-L23, BAC-TL00
BAH-L09, BAH-W09
BG2-U01, BG2-U03, BG2-W09
BKK-AL00, BKK-AL10, BKK-L21, BKK-LX1, BKK-TL00
BKL-AL00, BKL-AL20, BKL-L09
BLA-A09, BLA-AL00, BLA-L09, BLA-L29
BLN-AL10, BLN-AL10B, BLN-AL10C, BLN-AL20, BLN-L21, BLN-L21HN, BLN-L22, BLN-L23, BLN-L24, BLN-TL00, BLN-TL10
BLL-L03, BLL-L21, BLL-L22, BLL-L23
BLN-AL10, BLN-AL10B, BLN-AL10C, BLN-AL20, BLN-AL40, BLN-L21, BLN-L21HN, BLN-L22, BLN-L23, BLN-L24, BLN-TL00, BLN-TL10
BND-AL10, BND-L21, BND-L22, BND-L24, BND-L31, BND-L34
BTV-DL09, BTV-W09

CAG-L02, CAG-L03, CAG-L22, CAG-L23, CAM-AL00, CAM-L03, CAM-L21, CAM-L23, CAM-TL00, CAM-TL00H, CAM-UL00
CAM-AL00, CAM-L03, CAM-L21, CAM-L23, CAM-L32, CAM-TL00, CAM-TL00H, CAM-UL00
CAN-AL00, CAN-L2, CAN-L3, CAN-L01, CAN-L11, CAN-L12, CAN-L13
CAZ-AL00, CAZ-AL10, CAZ-TL10
CHC-U03
CHM-U01
CHE2-L11, CHE2-UL00
CLT-AL00, CLT-AL01, CLT-L04, CLT-L04C, CLT-L09, CLT-L09C, CLT-L29, CLT-L29C
COL-AL00, COL-AL10, COL-L29, COL-TL00, COL-TL10
COR-AL00, COR-L29
CPN-L09
CRO-L02, CRO-L03, CRO-L22, CRO-L23, CRO-U00
CUN-L01, CUN-L21, CUN-L23, CUN-U29, CUN-L33
CRR-L09, CRR-UL00

 

DIG-AL00, DIG-L01, DIG-L03, DIG-L21, DIG-L21HN, DIG-L22, DIG-L23
DLI-AL10, DLI-L22, DLI-L42, DLI-TL20
DRA-L01, DRA-L21, DRA-L21 V2, DRA-LX2, DRA-LX3, DRA-LX5
DUA-AL00, DUA-L22, DUA-LX3, DUA-TL00
DUB-AL00, DUB-AL20, DUB-L22, DUB-LX1, DUB-LX2, DUB-TL00
DUK-AL10, DUK-AL20, DUK-AL30, DUK-L09, DUK-TL30

EDI-AL10
EML-AL00, EML-L09, EML-L09C, EML-L022, EML-L29, EML-L29C
EVA-AL00, EVA-AL10, EVA-L09, EVA-L19, EVA-DL00, EVA-TL00
FLA-L03, FLA-L21, FLA-L22, FLA-L23, FLA-LX1, FLA-LX2, FLA-LX3
FDR-A01L, FDR-A04L
FIG-L01, FIG-L02, FIG-L03, FIG-L11, FIG-L21, FIG-L22, FIG-L23, FIG-L31, FIG-LA1, FIG-LX1, FIG-LX2, FIG-LX3
FRD-AL00, FRD-AL10, FRD-L02, FRD-L04, FRD-L09, FRD-L14, FRD-L19
GRA-UL00, GRA-UL10, GRA-L03, GRA-L09, GRA-L13
H1511, H1512, H1711
HWI-AL00
HWT31

JMM-AL00, JMM-L22
KII-L05, KII-L21, KII-L22, KII-L23
KIW-AL10G, KIW-L21, KIW-L22, KIW-L23, KIW-L24, KIW-TL00, KIW-TL00H, KIW-UL00
KNT-AL20, KNT-CL00, KNT-L09, KNT-TL10, KNT-UL10
KOB-L09 , KOB-L09A, KOB-W09, KOB-W09C, KOB-W09CHN KSA-LX9

 

LDN-AL00, LDN-L01, LDN-L03, LDN-L21, LDN-L22, LDN-L29, LDN-L32, LDN-LX1, LDN-LX2, LDN-LX3, LDN-TL00, LDN-TL10
LLD-AL00, LLD-AL10, LLD-AL20, LLD-AL30, LLD-L21, LLD-L21A, LLD-L22A, LLD-L31, LLD-L31A
LND-AL00, LND-AL30, LND-AL40, LND-L21, LND-L22, LND-L23, LND-L29
LON-AL00, LON-L29
LP-L09
LUA-L01, LUA-L02, LUA-L21, LUA-L21 V2, LUA-L22, LUA-U22
LYO-L01, LYO-L02, LYO-L21

M300-L29
MED-LX9
MHA-AL00, MHA-L09, MHA-L09B, MHA-L29, MHA-L29B, MHA-L2AB
MLA-AL00, MLA-AL10, MLA-L01, MLA-L02, MLA-L03, MLA-L11, MLA-L12, MLA-L13, MLA-TL00, MLA-TL10, MLA-UL00
MRD-LX1F
MYA-L11, MYA-L13, MYA-L22, MYA-L23, MYA-L41, MYA-U29
NCE-AL10
NEM-AL10, NEM-L21, NEM-L22, NEM-L31, NEM-L51, NEM-TL00, NEM-TL00H
NEO-AL00
NMO-L23, NMO-L31
NTS-AL00
NXT-AL10, NXT-DL00, NXT-L09, NXT-L29, NXT-TL00, NXT-TL00A, NXT-TL00B

 

PAR-AL00, PAR-LX1, PAR-LX1M, PAR-LX9, PAR-TL20
PIC-AL00, PIC-LX9
PLE-703L, PLE-703LT, PLE-701L
PLK-AL10, PLK-CL00, PLK-L01, PLK-L11, PLK-L21, PLK-TL00, PLK-TL01H, PLK-TL11H, PLK-UL00, PLK-UL10
PRA-AL00, PRA-AL00X, PRA-L01, PRA-L02, PRA-L03, PRA-L11, PRA-L21, PRA-L21HN, PRA-L22, PRA-L23, PRA-L31, PRA-L31HN, PRA-LA1, PRA-LX1, PRA-LX2, PRA-LX3, PRA-TL10
RIO-AL00, RIO-L01, RIO-L02, RIO-L03, RIO-TL00
RNE-L01, RNE-L02, RNE-L03, RNE-L21, RNE-L22, RNE-L22J, RNE-L23
RVL-AL09, RVL-AL10

SCC-U21
SCL-AL00, SCL-L01, SCL-L02, SCL-L03, SCL-L04, SCL-L21, SCL-L31, SCL-L32, SCL-TL00, SCL-TL00H, SCL-U23, SCL-U31, SCL-U31 3G
SLA-AL00, SLA-L02, SLA-L03, SLA-L22, SLA-L23, SLA-TL00, SLA-TL10
STF-AL00, STF-AL10, STF-L09, STF-L09S, STF-AL20

TAG-AL00, TAG-L01, TAG-L13, TAG-L21, TAG-L32, TAG-TL00
TIT-AL00, TIT-L01, TIT-U02, TIT-U02 V2
TOR-A1
TRT-A1, TRT-AL00, TRT-AL00A, TRT-L01, TRT-L02, TRT-L03, TRT-L21, TRT-L22, TRT-L23, TRT-L21A, TRT-L53, TRT-LX1, TRT-LX2, TRT-LX3, TRT-TL10, TRT-TL10A

VEN-L22
VIE-AL10, VIE-L09, VIE-L29
VKY-AL00, VKY-L09, VKY-L29, VKY-L29A, VKY-TL00
VNS-AL00, VNS-L62, VNS-TL00, VNS-L01, VNS-L02, VNS-L03, VNS-L11, VNS-L21, VNS-L22, VNS-L23, VNS-L31, VNS-L53
VTR-AL00, VTR-L09, VTR-L29, VTR-L29B
WAS-AL00, WAS-L01A, WAS-L03, WAS-L03T, WAS-L21A, WAS-L22, WAS-L22J, WAS-L23, WAS-LX1, WAS-LX2, WAS-LX2J, WAS-LX3, WAS-LX1A, WAS-TL10
Y538, Y560-L01 LTE

 

LG

AS375, AS992, AS993, AS998
D850, D850PR, D851, D851TN, D851WH, D852, D852G, D855, D855AR, D855K, D855P, D855TR, D855V, D856, D857, D858, D858HK, D859
DM-02H
F500K, F500L, F500S, F510K, F510L, F510S, F540K, F540L, F540S, F560K, F570S, F600K, F600L, F600S, F610K, F620K, F620L, F620S, F650K, F650L, F650S, F670K, F670L, F670S, F690K, F690L, F690S, F700K, F700L, F700S, F720K, F720L, F720S, F750K, F770S, F800K, F800L, F800S
G600K, G600KP, G600KR, G600L, G600LP, G600LR, G600S, G600SP, G600SR, G710AWM, G710AWMH, G710EM, G710EMW, G710N, G710PM, G710RN, G710TM, G710ULM, G710VM, Q850EM, Q850EMW

 

H340, H340AR, H340F, H340G, H340H, H340N, H340Y, H342, H342F, H342FT, H342I, H342TR, H343, H345, H440, H440AR, H440F, H440N, H440V, H440Y, H442, H442F, H443, H445, H525, H525N, H525TR, H630, H630D, H630I, H631, H634, H635, H635A, H635AR, H635C, H635CX, H636, H650, H650AR, H650E, H650K, H700, H731, H734, H735, H735AR, H735L, H735MT, H735P, H735T, H735TR, H736, H736P, H740, H810, H810PR, H811, H811VK, H812, H815, H815AR, H815K,

H815L, H815P, H815PX, H815T, H815TR, H818, H818N, H818P, H818PA, H819, H820, H820PR, H830, H830SV, H831, H840, H840AR, H840TR, H845, H845N, H848, H850, H850AR, H870I, H850K, H850TR, H858, H860, H860N, H868, H870, H870AR, H870DS, H870DSU, H870I, H870K, H870S, H870U, H870V, H870DS, H870DSU, H870V, H871, H872, H872PR, H873, H900, H900PR, H901, H910, H910PR, H915, H918, H930, H930DS, H930G, H930K, H931, H932, H932PR, H932SV, H932U, H933, H950, H950PR, H955, H955A, H955AR, H955HK, H955P, H955TR, H959, H960, H960A, H960AR, H960ATR, H960AY, H960P, H960TR,

H960YK, H961, H961AN, H961N, H961S, H962, H968, H970, H990, H990DS, H990N, H990T, H990TR
K100, K100DS, K100E, K100TR, K120, K120AR, K120E, K120F, K120FT, K120GT, K120H, K120K, K120L, K120P, K120S, K121, K121K, K121L, K121S, K130, K130E, K130EE, K130F, K130Y, K200, K200DS, K200DSF, K200DSK, K200EMW, K200F, K200HM, K200HMW, K200HA, K200HAW, K200MT, K210, K212, K220, K220AR, K220BR, K220DS, K220DSF, K220DSK, K220DSZ, K220F, K220H, K220T, K220TR, K220Y, K220Z, K240, K240AR, K240F, K240H, K300AM, K300MM,

K300TM, K300QM, K300UM, K330, K332, K350, K350AR, K350DS, K350E, K350F, K350H, K350K, K350N, K350NDS, K350TR, K350Y, K350Z, K371, K373, K410BMW, K410EMW, K410HM, K410WM, K410ZM, K410ZMW, K420DS, K420EMW, K420HM, K420HMW, K420N, K420NM, K420PR, K425, K428, K430DS, K430DSE, K430DSF, K430DSY, K430TR, K430TV, K430Y, K450, K500AR, K500DS, K500DSF, K500DSK, K500DSZ, K500F, K500H, K500I, K500J, K500K, K500MM, K500N, K500QM, K500QN, K500TR, K500UM, K500Y, K500Z, K510BMW, K510EMW, K510HM, K510ZMW, K520, K520D, K520DY, K520K, K520TR, K520Y, K530, K530AR, K530DY, K530F, K530TR, K535, K535D, K535N, K535T, K540, K550, K550BN, K550BNGO1, K557, K580, K580AR, K580DS, K580DSF, K580DSK, K580DSZ, K580F, K580H, K580I, K580TR, K580Y, K580Z, K600, K600HK, K600Y

 

L-01J
LK460, LS450, LS665, LS675, LS676, LS751, LS755, LS770, LS775, LS777, LS990, LS991, LS992, LS993, LS996, LS997, LS998
LMX210APM, LMX210BMW, LMX210IMW, LMX210FM, LMX210HM, LMX210YMW,LMX210ZM, LMX212TA, LMX212TAL, LMX220MA, LMX220MB, LMX410K,

LMX410L, LMX410S, X420N, LMX410BCW, LMX410FCW, LMX410HC, LMX410RC, LMX410YC, LMX410ZCW, LMX410BTW, LMX410EOW, LMX410FT, LMX410FTW, LMX410CS, LMX410NOW, LMX410ZO, LMX410AS, LMX410TK, LMX410ULMG, LMX410ULML, LMX410UM, LMX415K, LMX415L, LMX415S
M150, M150AT, M151, M153, M154, M160, M160E, M200E, M200N, M210, M250, M250AR, M250DS, M250DSN, M250E, M250F, M250H, M250I, M250K, M250M,

M250N, M250Y, M250YK, M255, M257, M257PR, M320, M320AR, M320DSN, M320F, M320G, M320H, M320K, M320M, M320N, M320TV, M322, M327, M400AR, M400DF, M400DK, M400DY, M400F, M400MT, M400N, M400Y, M430, M470, M470F, M700, M700A, M700AN, M700AR, M700B, M700DSK, M700DSN, M700F,

M700H, M700N, M700TV, M700Y, M700Z, M703, M703PR, M710H, M710DS, MP260, MP450, MS210, MS330, MS345, MS428, MS550, MS631
Q510N, Q610BA, Q610EA, Q610EM, Q610EMW, Q610FA, Q610FM, Q610FS, Q610IS, Q610NA, Q610NM, Q610YB, Q610YN, Q610ZA, Q610ZAW, Q610MA, Q610TA, Q610ZM, Q610ZMW, Q620QM, Q620WA, Q630BMW, Q630EA, Q630EAW, Q630HA, Q630N, Q630UM, Q710AL, Q710BAW, Q710CS, Q710EM, Q710FM,

Q710HS, Q710HSW, Q710GX, Q710YMW, Q710MS, Q710PR, Q710TS, Q710PL, Q710WA, Q710FA, Q710NAW, Q710RA, Q710YAW, Q710YBW, Q710XM, Q710ULM, Q710ULS, Q710US, Q720AM, Q720CS, Q720K, Q720MS, Q720L, Q720PS, Q720S, Q720TS, Q720QM, Q720QM5, Q720QM6, Q720VS, Q725K, Q725L, Q725S, Q730AM, Q730BAW, Q730HA, Q730MM, Q730QM, Q730QN, Q730TM, Q815K, Q815L, Q815S, Q850EA, Q850EAW, Q850EM, Q850EMW, Q850FA, Q850RN, Q910UM
RS500, RS988
S02, SP200, SP320
TP260, TP450

 

US215, US550, US601, US610, US700, US991, US992, US996, US998, US998U, US998R
V300KR, V300KW, V300LW, V300SW, V350EAW, V350EM, V350N, V400N, V405N, V405QA, V405EB, V405EBW, V405TA, V405UA, V409N, VS425, VS425LPP, VS425PP, VS500, VS500PP, VS501, VS835, VS985, VS986, VS986W, VS987, VS988, VS990, VS995, VS996, US998U

V300K, V300L, V300S, V350AWM, V350ULM, V32, V33, V533, V930, V935, V935T
X130IM, X150, X155, X160, X160T, X165, X165G, X170, X170G, X170FTV, X180G, X190, X210, X210CM, X210CMR, X210DS, X210EM, X210EMW, X210G, X210K, X210L, X210ULMG, X210MA, X210MB, X210NMW, X210S, X210UKM, X210ULM, X210ULMA, X220DS, X220DSH, X220DST, X220G, X220M, X220MB, X230, X230DS, X230DSF, X230DSV, X230F, X230H, X230HV, X230I, X230K, X230YK, X230Z, X240, X240AR, X240DS, X240DSF, X240F, X240H, X240I, X240K, X320CM,

X320EMW, X320K, X320L, X320MA, X320S, X320TA, X320PM, X320QM, X320WM, X420AS, X420BMW, X420EM, X420EMW, X420HM, X420MM, X420ZM, X430BMW, X430EMW, X440IM, X510K, X510L, X510S, X510EW, X510WM, X520BMW, X520EMW, X520HM, X520ZAW, X525BAW, X525EAW, X525HA, X525ZA, X525ZAW, X540BMW, X540EMW, X600K, X600KP, X600L, X600LP, X600S, X600SP, X625N, X800K, X800L, X800S

 

Xiaomi

Mi A3, Mi 4c, Mi A2 Lite, Mi 5, Mi 5S, Mi 5X, Mi 6x / Wayne / M1804D2SE, Mi 6, Mi 6 / Sagit, Mi A1 / MDG2, Mi A2 / Wayne, Mi 8, Mi 8 EE, Mi 8 Lite, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 9 SE, Mi Max, Mi Max 2, Mi Mix 2 / Chiron, Mi Mix 3, Mi Max 3, Mi Note 3, Mi Pad 4, Mi Play

Black Shark, Pocophone F1, Poco C3, Poco F1

Redmi S2, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi 4 Premium Edition, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5A / MCG3B, Redmi 5 Plus / Vince / MEE7 / MEG7 / MET7, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro / Sakura, Redmi 7A, Redmi Go, Redmi Y1, Redmi Y2

Redmi 4, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 9, Redmi 9A, Redmi Go, Redmi Note 3, Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A S, Redmi Note 5A Prime, Redmi Note 5A Prime / MDE6S / MDT6S, Redmi Note 5 / Whyred / MEE7S, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A S / MDG6S, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Pro, Redmi S2, Redmi Y1, Redmi Y2

 

Alcatel

OT-4034A, OT-4034D, OT-4034E, OT-4034F, OT-4034G, OT-4034X, OT-4047D, OT-4047X, OT-4049D, OT-4049X, OT-4055A, OT-4055Q, OT-4060A, OT-4060O, OT-4060W, OT-5001A, OT-5001U, OT-5002S, OT-5003A, OT-5003D, OT-5003G, OT-5008Y, OT-5009D, OT-5010D, OT-5010E, OT-5010G, OT-5010U, 5010S, OT-5010X, OT-5011A, OT-5012F, OT-5012G, OT-5014A, OT-5015A, OT-5015E, OT-5015D, OT-5015X, OT-5016A, OT-5016J, OT-5017A, OT-5017B, OT-5017D, OT-5017E, OT-5017G, OT-5017O, OT-5017W, OT-5017X, OT-5018D, OT-5019D, OT-5022D, OT-5023F, OT-5024D, OT-5024J, OT-5025D, OT-5025E, OT-5025G, OT-5026D, OT-5026J, OT-5030F, OT-5033A, OT-5033D, OT-5033J, OT-5033M, OT-5033M (MTK), OT-5034D, OT-5041D, OT-5044A, OT-5026A, OT-5044D, OT-5044G, OT-5044R,

OT-5044S, OT-5044T, OT-5044Y, OT-5045T, OT-5045A, OT-5045D, OT-5045F, OT-5045G, OT-5045I, OT-5045J, OT-5045Y, OT-5045X, OT-5046G, OT-5046I, OT-5047D, OT-5048U, OT-5049S, OT-5049W, OT-5051A, OT-5051D, OT-5051J, OT-5051M, OT-5051T, OT-5051X, OT-5052D, OT-5154A, OT-5052Y, OT-5053A, OT-5053D, OT-5053K, OT-5053Y, OT-5054A, OT-5054D, OT-5054N, OT-5054O, OT-5054S, OT-5054T, OT-5054W, OT-5054X, OT-5056A, OT-5056E, OT-5056I, OT-

5056N, OT-5056O, OT-5058A, OT-5028D, OT-5058I, OT-5058J, OT-5058T, OT-5058Y, OT-5059D, OT-5059A, OT-5059Y, OT-5059Z, OT-5060D, OT-5065D, OT-5065N, OT-5065W, OT-5070D, OT-5080X, OT-5085C, OT-5085D, OT-5085O, OT-5095I, OT-5095K, OT-5095Y, OT-5096A, OT-5098O, OT-5099A, OT-5099D, OT-5099I, OT-5099Y, OT-5158A, OT-6039A, OT-6039H, OT-6039J, OT-6039K, OT-6039S, OT-6039Y, OT-6044D, OT-6045F, OT-6045K, OT-6045O, OT-6045I, OT-6055A, OT-6055B, OT-6055K, OT-6055U, OT-6058D, OT-6058X, OT-6060C, OT-6070O, OT-6070K, OT-6070Y, OT-7048X, OT-7049D, OT-7070F, OT-8050D, OT-8050E, OT-8050G, OT-8050J, OT-8063, OT-8067, OT-8082, OT-8091, OT-8092, OT-8167, OT-8182, OT-9001A, OT-9001D, OT-9001I, OT-9001X, OT-9003A, OT-9003X, OT-9007A, OT-9007X, OT-9008D, OT-9010X, OT-9015B, OT-9015J, OT-9015Q, OT-9022S, OT-9024W, OT-9203A

 

Nokia

TA-1000, TA-1003, TA-1004, TA-1007, TA-1011, TA-1012, TA-1020, TA-1021, TA-1024, TA-1025, TA-1027, TA-1028, TA-1029, TA-1032, TA-1033, TA-1038, TA-1039, TA-1041, TA-1044, TA-1047, TA-1052, TA-1053, TA-1056, TA-1057, TA-1060, TA-1061, TA-1066, TA-1074, TA-1075, TA-1076, TA-1080, TA-1081, TA-1085, TA-1088, TA-1104, TA-1113, TA-1115, TA-1117, TA-1118, TA-1124, TA-1125, TA-1188, TA-1191, TA-1095, TA-1096, TA-1100, TA-1206, TA-1209, TA-1211, TA-1214, TA-1270, TA-1274, TA-1275, TA-1277

Motorola

G5S Plus
XT1021, XT1063, XT1064, XT1068, XT1069, XT1072, XT1077, XT1079, XT1092, XT1093, XT1095, XT1096, XT1100, XT1103, XT1254, XT1521, XT1524, XT1526, XT1527, XT1528, XT1529, XT1540, XT1541, XT1542, XT1543, XT1548, XT1550, XT1557, XT1562, XT1563, XT1564, XT1565, XT1575, XT1580, XT1585, XT1601, XT1602, XT1604, XT1607, XT1609, XT1621, XT1622, XT1625, XT1626, XT1635-01, XT1635-02, XT1640, XT1641, XT1642, XT1643, XT1644, XT1650, XT1650-01, XT1650-02, XT1650-03, XT1655, XT1662, XT1663, XT1670, XT1671, XT1672, XT1675, XT1676, XT1681, XT1684, XT1685, XT1706, XT1700, XT1710-02, XT1710-

06, XT1710-07, XT1710-08, XT1710-09, XT1710-10, XT1710-11, XT1721, XT1723, XT1725, XT1750, XT1754, XT1755, XT1756, XT1757, XT1758, XT1760, XT1761, XT1762, XT1765, XT1766, XT1767, XT1768, XT1769, XT1770, XT1771, XT1772, XT1773, XT1775, XT1789-01, XT1789-04, XT1789-06, XT1793, XT1794, XT1797, XT1800, XT1802, XT1804, XT1805, XT1806, XT1900-1, XT1900-2, XT1900-4, XT1900-5, XT1900-6, XT1900-7, XT1920-15, XT1920-18, XT1920DL, XT1921-1, XT1921-5, XT1921-6, XT1921-8, XT1922-3, XT1922-4, XT1922-5, XT1922-6, XT1922-7, XT1922-9, XT1925-1, XT1925-5, XT1925-12, XT1925-13, XT1926-3, XT1941-4, XT1941-5, XT1944-5,XT1952-1, XT1952-6, XT1955-2, XT1952-4, XT1955-4, XT1955-5, XT1962-4, XT1962-1, XT1962-5, XT1965-3, XT1965-T, XT2025-2, XT2029-2.

Asus

A001, A002, A007, A009, I001DC, P00A, P00C, P00J, P00L, P002, P008, P024, P027, P028, X00DD, X00HD, X00GD, X00ID, X00LD, X00LDA, X00RD, X00QD, X007D, X008, X008D, X008DA, X008DB, X008DC, X009D, X014D, X015D, X017D, X017DA, X018D, Z00L, Z00LD, Z00SD, Z00UD, Z00UDA, Z00UDB, Z00VD, Z00W, Z00WD, Z01BD, Z01BDA, Z01BDB, Z01BDC, Z01FD, Z01HD, Z01MD, Z01KD, Z01BS, Z01QD, Z010D, Z010DA, Z011D, Z012D, Z012DA, Z012DB, Z012DC, Z012DE, Z017D, Z017DA, Z017DB, ZB500KG (X00BD), ZB500TL (X00KD), ZB553KL (X00LDB), ZB555KL, ZB602KL (X00TD), ZC554KL (X00ID), ZE551KL (Z00TD)

Lenovo

A3860, A5600, A1000, A1010a20, A2010 (A2010-a), A2016b31, A2016a40, A2020a40, A6020a40, A6020A41, A6020a46, A6020l36, A6020l37, A6020A40, A6020a41 MSM8936, A6600a40, A6600d40, A7000-a, A7010a48, A7020a40, A7020a48, A7-30DC, A7700, A8-50LC

K10, K10a40, K10e70, K12, K33a48, K33b36, K350t, K50a40, K50-t5, K50-t3s, K51c78, K520, K52e78, K52t38, K52t58, K53a48, K33a42, K320t

L18021, L19041, L19111, L38012, L38011, L38041, L38043, L38111, L58041, L78011, L78031, L78051, L78071

MSM8929

P1a41, P1a42, P1c58, P1c72, P1ma40, P1mc50, P2a42, P2c72, P70-A, PB1-750M, PB1-750N, PB2-650M, PB2-650Y

S1a40, S1La40, S1c50

TB-X103F, TB-X104L, TB-X505F, TB-X306X, TB-X605L, TB-X606F, TB-X606X, TB-X606XA, TB-X704L, TB-X705F, TB-7104F, TB-7104I (v2), TB-7304I, TB-7305I, TB-7305X, TB-7504X, TB-7304F Wi-Fi, TB-7304X, TB-7504F, TB-7305F, TB-8304F, TB-8304F1, TB-8504F, TB-8504L, TB-8504x, TB-8505F, TB-8505FS, TB-8505X, TB-8505XS, TB-8604F, TB-8703X, TB-8704N, TB-8704V, TB-8704X, TB-X103F, TB-X104F, TB-X304X, TB-X304F, TB-X304L, TB-X605F, TB2-X30F, TB2-X30L, TB-X704V, TB3-710I, TB3-730F, TB3-730M, TB3-730X, TB3-850F, TB3-X70F

X3a40, X3c50, X3c70, XT1902-1, XT1902-3

YT-X703F, YT-X703L, YT-X705F, YT3-X50L, YT3-X50M

Z2131, Z2132, Z90a4

Smart

Clio L1, Clio L2, Coral 4, Coral II, Coral T2, Hero II, Leto II, Leto Plus, Prime II, Viva II, 2030 B742

Tecno

6, A6, A9 Plus, AB7, AX8S, Boom J8, B1f, B1S, B2, BA2, BB2, BB4, BB4k, BC1s, BC2, BC3, C9S, CA6, CA7, CB7, CB7j, CC6, CC7, CC7s, CC9, CD6, CD6j, CD6s, CD7, CD8, CD8j, CF7, CF7k, CF8, DP8D, DP10A, DP10A Pro, F2, F2 (v2), F2 LTE, F3, I3, I3 Pro, I5 Pro, IA5, ID3K, ID5a, ID5D, ID6, IN1, IN2, IN3, IN5, IN6, K7, K8,

KA6, KA7, KA9, KB2, KB2h, KB2j, KB3, KB7, KB7j, KB8, KC1, KC1h, KC1j, KC2, KC2j, KC3, KC6, KC8, KD6, KD6a, KD7, KD7h, KD7s, KE5, KE5s, KE6, KE6j, LA6, LA7, LB7, LB8, LC7, L8 Lite, L8 Plus, L9, L9 Plus, LC6, LC6a, LC8, N5, N5S, N6, N6S, N9, N9S, P702, P702A, P703, P904, PP7E-DLA1, PP7F Pro, R6S, R8, R12S, RA6, RA6s, RA7, RA8, RB6S, RB7S, RC6, S6, SA1, SA1S Pro, SA2s, SA6, SA7S, SC7S, S1E Pro, DP7CPRO, W1, W2, W3 Pro, W4, W5, W5 Lite, WX3, WX4
Cammon C9, Cammon CX, Comon CX (SPD), Pop 2 Power (B1P)

Vivo

1601, 1603, 1609, 1714, 1718, 1723, 1724, 1726, 1727, 1802, 1815, 1816, 1820, 1902, 1904, 1907, 2015
PD1502F, PD1503F, PD1523, PD1523F, PD1603, PD1612DF, PD1613BF, PD1613F, PD1624F, PD1708BF, PD1730CF, PD1730DF, PD1805F, PD1814F
V3, V1731CA, V1813DA
Y12s, Y15 (1901), Y21, Y21L, Y31L, Y55A, Y66, Y81, Y83 Pro (1726), Y85 (1726), Y91C (1820)

ZTE

A7 2020, A0620, A0622, A0722, A1, A1R, A112, A2017G, A2017U, A3 Lite, A3 2019, A310, A320, A410, A476, A452, A460, A465, A475, A5, A510, A511, A512, A520, A520 V2, A520C, A522, A530, A531, A602, A610, A610C, A612, A910, Axon Pro A1P, B111, B112, B2016, Blade A210, Blade A470, Blade A515, Blade A520S, B2017G, BA520, B2017G, Blade A7, Blade A7 A7000, Blade C880A, D6 Lite 4G, Blade E01, Blade L111, Blade L210, Blade V6 Lite, Blade V7, E8TL, E8QL, E8QP,

E7LS, E10TL, K81, K813, K83CA, K88, K92, L0510, L5, L5 LTE, L6, L8, L110, L130, L180, M2, N818S, N9131, N9136, N939Sc, N9518, T630, N9560, NX511J, NX512J, NX549J, NX573J, NX612J, NX569J, NX575J, NX597J, P609, S6 Flex, T85, T520, T630, T660, T663, V0720, V0730, V0800, V0840, V0850, Z5031O, Z812, V0829, V0920, V580, V8 Pro, V9, V Smart 2050, X9, Z10, Z610DL, Z6400c, Z6410S, Z718TL, Z815, Z820, Z828, Z831, Z832, Z835, Z851M, Z852, Z916BL, Z981, Z983, Z955A, Z956, Z958, Z959, Z965, Z971, Z978, Z982, Z988, Z999, Z3001S, Z3352CA, 8000
Nos Novu II, Nos Novu III

Hyundai

A25563L, A26062K, A26062L, Aero Plus, Blast, C5 Pro, E465GO, E475, E500, E502, E504, Eternity G57, Eternity H67, H25565L (Eternity H65), HY1-5085, G24027K, G25523K, G25524K, HDT-7427G, HDT-9421G, HT1G50K, HT1004L16, HY-PRO5023, L500U, E503F, E551, Eternity H68, Eternity G50W, Eternity G57L, G25022K, H7, Hurricane, HY-PRO5023, Koral 7M3X, Koral 7X, Koral 7XL, Koral 10XL, L465, L500, L500C, L501, L502, L503F, L503F Plus, L601F, Maestro HDT-7427G, Maestro HDT 7427GH, Maestro HDT 7427G Plus, S6, Seoul, Seoul 9, Seoul X, Titan LTE, Ultra Active, Ultra Charm, Ultra Dream, Ultra Energy Lite, Ultra Live II, Ultra Shadow, Ultra Shine, Ultra Storm, Ultra Sync, VA1486, W25042L, W25544L

Oppo

A33w, A33f, A37f, A37fw, A37m, A51f, A53, A57, A59s, A71, A73, A83, A1601, CPH1607, CPH1609, CPH1611, CPH1723, CPH1725, CPH1727, CPH1819, CPH1823, CPH1923, CPH2179, F1 Plus (X9009), F1f, F1s, F3, R7g, R7 Plus, R7s, R9m, R9s, R9s Plus, X9009, X9079

GLx

        ARYA I Plus, ASA II, Pars, Pars 2, Quartz T10-3, Shahin, Shahin II, Taban, Taban 

 

 

پشتیبانی در تلگرام

khosro20087@

 

 

 

 

آموزشهای مشابه حذف FRP سامسونگ حذف FRP شیائومی حذف FRP اندروید 11 حذف اکانت گوگل ریست frp frp هوآوی frp نوکیا frp لنوو frp lg آموزش رایگان تعویض هارد FRP MOTO FRP موتورولا frp asus

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.