×

آموزش تعویض هارد G925f و دامپ باینری 6

۹۵,۰۰۰ تومان

آموزش تعویض هارد G935f و دامپ باینری 8

۹۵,۰۰۰ تومان

آموزش رایگان ترمیم بوت A115f دامپ باینری 2

رایگان

آموزش بخش ufs باکس مدوسا پرو 2

۲۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش بخش ufs باکس ایزی جیتگ

۲۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش بخش emmc باکس مدوسا پرو 2

۲۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش بخش emmc باکس ایزی جیتگ

۲۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش حل مشکل KG و Rmm سامسونگ

۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش تعمیر هارد های سامسونگ

۹۵,۰۰۰ تومان

آموزش تعمیر هارد های غیر سامسونگی

۹۵,۰۰۰ تومان

آموزش تعویض هارد J730f و دامپ باینری 7

۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش تعویض هارد J260g و دامپ باینری 8

۴۵,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

آموزش رایگان تعویض هارد

آموزش های حذف آیکلود

آموزش رایگان حذف frp

آموزش های رایگان ایران دامپ

0