×

آموزش های تخصصی تعویض هارد

آموزش رایگان تعویض هارد

بخش 1 – تاریخچه پیدایش emmc و jtag

بخش 2 – شناخت و بررسی انواع هارد

بخش 3 – روش تشخیص خرابی هارد

بخش 4 – برداشتن هارد و تمیز کردن چسب زیر ic هارد

بخش 5 – توضیح بخشهای اینفو هارد

بخش 6 – آموزش مراحل پروگرام هارد

بخش 7 – هارد های غیر سامسونگی

0