×

آموزش غیرفعال کردن آپدیت گوشی های سامسونگ

آموزش بخش ufs باکس مدوسا

آموزش بخش ufs ایزی جیتگ

آموزش بخش emmc باکس مدوسا

آموزش بخش emmc باکس ایزی جیتگ

آموزش نحوه off کردن KG و نبودن گزینه oem

آموزش تعمیر هاردهای سامسونگ

آموزش تعمیر هاردهای غیر سامسونگی

آموزش تعمیر هارد های UFS

0