×

آموزش رایگان حل مشکل خاموشی poco X3 pro

رایگان

آموزش تعمیر هارد Y9 2019 و دامپ jkm-lx1

۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش تعویض هارد G930f و دامپ باینری 8

۹۵,۰۰۰ تومان

آموزش تعویض هارد A105f و دامپ باینری 7

۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش تعویض هارد A107f و دامپ باینری 8

۹۸,۰۰۰ تومان

آموزش تعویض هارد A307fn و دامپ باینری 2

۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش تعویض هارد A505f و دامپ باینری 9

۹۵,۰۰۰ تومان

آموزش تعویض هارد A515f و دامپ باینری 5

۹۵,۰۰۰ تومان

آموزش تعویض هارد A305f و دامپ باینری 6

۶۵,۰۰۰ تومان
0